Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuWyposażenie siedziby Oddziału ds. Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
Beneficjenci/PartnerzyPomorski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania143 653,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Często wykrycie cudzoziemców z państw trzecich, którzy naruszyli lub łamią regulacje Schengen, następuje podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Polski. W takich przypadkach Straż Graniczna często nie może zakończyć procedur kontroli granicznej z cudzoziemcem, gdyż tylko Wojewoda ma moc wydania decyzji administracyjnej o rozpoczęciu procedury wydalenia. Proces decyzyjny obejmuje sprawdzanie informacji w bazach danych VIS (System Informacji Wizowej) i SIS (System Informacyjny Schengen). Działania te są dokonywane podczas długotrwałej kontroli granicznej.

Celem projektu było wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny stanowisk pracy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, zajmujących się obsługą cudzoziemców. Funkcją zakupionego sprzętu jest prawidłowa łączność z konkretnymi systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria.

Dzięki dodatkowemu wyposażeniu służb Wojewody zajmujących się sprawami cudzoziemców skrócił się czas trwania procedur administracyjnych związanych z przepływem obywateli państw trzecich. Poprawiły się też warunki pracy i obsługi cudzoziemców.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
06.07.2012
24.07.2015