Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej do wdrożenia systemów SIS II i VIS
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania4 646 004,32 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie systemów informacyjno – komunikacyjnych do pełnego wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE.

Projekt w swoim zakresie objął rozbudowę i modernizację funkcjonujących w ramach platformy teleinformatycznej systemów bezpieczeństwa, zarządzania, nagrywania rozmów oraz jednocześnie umożliwi skrócenie czasu niedostępności systemów poprzez zastosowanie wirtualnych bibliotek taśmowych. Realizacja projektu umożliwia skrócenie czasu uruchomienia sytemu wykorzystywanego podczas odpraw po awarii.

Celem działania było:

 • zapewnienie ciągłości realizacji odprawy granicznej poprzez:
  • podniesienie poziomu dostępności systemu Odprawa SG,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa stacji komputerowych, na których są realizowane zadania związane z odprawą graniczną,
  • modernizację bezpieczeństwa sieci wewnętrznej SG (Straż Graniczna), poprzez wdrożenie systemu filtrowania i akceleracji ruchu w sieci w SG wraz z niezbędną modernizacją infrastruktury sieciowej,
 • przygotowanie infrastruktury SG, do wdrożenia systemów SIS II (System Informacyjny Schengen drugiej generacji) i VIS (System Informacji Wizowej) poprzez:
  • zapewnienie wysokodostępnej oraz szybkiej przestrzeni backupu danych,
  • rozbudowę stanowisk zarządczo–administracyjnych w SG,
  • zapewnienie możliwości rejestracji działań kontrolnych oraz operacyjnych związanych z realizacją czynności kontrolnych/procesowych realizowanych poprzez telefonię IP.
Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
09.07.2012
24.07.2015