Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuPrzeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy pojazdami dla funkcjonariuszy SG realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania391 878,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Przedsięwzięcie obejmowało szkolenia z zakresu techniki i taktyki jazdy dla funkcjonariuszy oraz pracowników SG (Straży Granicznej). Tematykę podzielono na 6 modułów szkoleniowych:

  • prowadzenie pościgów pojazdami uprzywilejowanymi,
  • trening jazdy pojazdami terenowymi,
  • działania specjalne z użyciem pojazdów,
  • trening bezpiecznej jazdy,
  • trening jazdy taktycznej,
  • prowadzenie pościgów z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych – pościg transgraniczny.

Szkolenia zostały przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Ponadto, projekt obejmował również zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia tego typu szkoleń, jak opony samochodowe, ALKOgogle, rejestratory perfekcyjne, farba chlorokauczukowa, kamizelki odblaskowe, talerz Stewarda, pachołki drogowe, troleje, obręcze do kół, podnośniki hydrauliczne, rejestratory obrazu, agregat prądotwórczy, zestaw walizkowych do oznakowania miejsc kontroli, zestaw do blokady, paliwo samochodowe, repliki pistoletu P99 Walter, amunicja, gaz do ww. broni, tablice flipchart, kodeksy drogowe wraz z komentarzem, podręczniki Praktyczna nauka jazdy, zestawy wypadek drogowy – pierwsza pomoc (plansze), filmy DVD Pierwsza Pomoc w wypadku komunikacyjnym, zestawy plansz z punktami kontrolnymi pojazdu szkoleniowego. Dodatkowo, zakupiono materiały biurowe do obsługi projektu oraz materiały promocyjne. W ramach projektu został opublikowany skrypt autorski z materiałami szkoleniowymi, do nauki dla uczestników szkoleń.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
09.07.2012
24.07.2015