Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuBudomierz-Hruszew - budowa infrastruktury przejścia granicznego
Beneficjenci/PartnerzyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania24 681 970,13 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

Rezultatem projektu, tj. fazy wykończeniowej wybudowanych 10 obiektów w drogowym przejściu granicznym oraz w całości ogrodzenia przejścia, jest poprawa warunków przekraczania granicy państwowej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
10.07.2012
24.07.2015