Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuKrościenko-Korczowa - wprowadzenie elastycznych zasad określania ruchu na pasach w przejściach granicznych
Beneficjenci/PartnerzyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania67 000,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt zrealizowano w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

Rezultatem realizacji projektu, tj. dostawy i montażu elektronicznie podświetlanych tablic nad pasami odpraw jest usprawnienie przekraczania granicy polsko–ukraińskiej przez podróżujących.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
10.07.2012
24.07.2015