Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuModernizacja Krajowego Systemu Informatycznego
Beneficjenci/PartnerzyPolicja
Program
Wartość dofinansowania18 582 741,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt zrealizowano w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

W ramach działania modernizowano Krajowy Systemu Informatycznego (KSI) w zakresie dostosowania KSI, w tym dostępu do SIS II (System Informacyjny Schengen drugiej generacji). Celem projektu jest dostosowanie obecnego systemu do wymagań nałożonych przez KE oraz wypełnienie zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z rozbudowy SIS II.

Wykonanie przedsięwzięcia pozwoliło osiągnąć następujące cele:

  • dostosowanie systemów Użytkowników Instytucjonalnych do współpracy z KSI w zakresie dostępu do SIS II,
  • integracja Polskiego Komponentu SIS II z CS-SIS (Centralny System SIS),
  • przygotowanie i przeprowadzenie migracji SIS do SIS II,
  • monitorowanie, przegląd, weryfikacja i aktualizacja prawnych instrumentów krajowych przyjętych na potrzeby zapewnienia udziału Polski w SIS II,
  • gwarancja ciągłości dostępu przez użytkowników instytucjonalnych do KSI w zakresie SIS II.
Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
12.07.2012
24.07.2015