Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuBudowa wieży obserwacyjnej w m. Bobrowniki wraz z wyposażeniem
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania2 529 858,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

Projekt zakładał uszczelnienie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej poprzez wybudowanie wieży obserwacyjnej o wysokości 50 m. Wieża obserwacyjna wraz z zainstalowanym osprzętem do łączności i obserwacji została zlokalizowana w mieście Bobrowniki, powiat Białystok. Jest to najwłaściwsza lokalizacja biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu jak i przeszkody terenowe.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
13.06.2013
27.08.2015