Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozwój zintegrowanego systemu łączności dla administracji celnej
Beneficjenci/PartnerzyMinisterstwo Finansów
Program
Wartość dofinansowania3 375 000,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczynia się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

Celem projektu było zapewnienie wydajnego dostępu do danych zawartych w systemach wykorzystywanych przez Służbę Celną – systemem CERO, który zawiera i przez który wprowadzane są zastrzeżenia do/z SIS (System Informacyjny Schengen) oraz innych systemów celnych związanych z kontrolą graniczną i odprawą celną. Zakres dostaw i instalacji w działaniu dotyczył wyłącznie Izb Celnych, na terenie których znajdują się międzynarodowe porty lotnicze, na których odbywa się kontrola graniczna. Zakupiony system jest przeznaczony w 100% do wykonywania obowiązków związanych z ochroną granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz kontrolą osób.

Funkcjonariusze celni wykonujący kontrole graniczne uprawnieni są m.in. do legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osób, przeszukiwania osób, do zatrzymywania środków transportu, jak również zatrzymywania osób i przedmiotów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Wykorzystując budowany system łączności funkcjonariusze dokonujący kontroli granicznej będą posiadali bezpośredni dostęp do bazy zastrzeżeń w CERO, który jest zasilany danymi z systemu SIS. Czynności te wykonywane są samodzielnie przez funkcjonariuszy celnych, jak również mają miejsce w trakcie wspólnych działań ze Strażą Graniczną, Policją i innymi służbami.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
13.06.2013
07.07.2015