Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuPrzygotowanie, wdrożenie oraz uruchomienie 2 Fazy mechanizmu komunikacyjnego VIS Mail
Beneficjenci/PartnerzyMinisterstwo Finansów
Program
Wartość dofinansowania5 163 665,15 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie systemów informacyjno- komunikacyjnych do pełnego wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE.

Celem projektu było ustanowienie jednolitego narzędzia służącego do wymiany dodatkowych informacji przy wykorzystaniu infrastruktury VIS (Wizowy System Informacyjny), które jest wdrażane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie.

Ustanawiając Wizowy System Informacyjny na podstawie przepisów Rozporządzenia VIS założono, że może również służyć do wymiany dodatkowych informacji w związku z realizacją procesu wizowego. Podstawa została zawarta w art. 16 Rozporządzenia VIS gdzie wskazano, że system może być wykorzystany w celu przeprowadzania konsultacji w sprawie wniosków wizowych, wymiany informacji o wydaniu wiz szczególnych kategorii oraz dotyczących współpracy konsularnej, przekazywania wniosków o przesłanie kopii dokumentów uzupełniających wniosek oraz przekazywania elektronicznych kopii dokumentów. Art. 16 Rozporządzenia VIS zakłada przyjęcia odpowiednich środków niezbędnych w celu określenia zasad wymiany informacji przekazywanych za pośrednictwem infrastruktury VIS.

Proces uruchomienia VIS Mail jest złożony i obejmuje dwa etapy. Dla wszystkich instytucji podłączonych do VIS, VIS Mail zapewniający wymianę ww. informacji zastąpi (po wdrożeniu 2 Fazy) dotychczasową sieć konsultacji Schengen – VISION.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
13.06.2013
27.08.2015