Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuPrzygotowanie Służby Celnej do wdrożenia systemu SIS II
Beneficjenci/PartnerzyMinisterstwo Finansów
Program
Wartość dofinansowania283 563,88 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie systemów informacyjno-komunikacyjnych do pełnego wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE.

Korzystanie przez Służbę Celną z systemu SIS II (System Informacyjny Schengen drugiej generacji) jest zobowiązaniem wynikającym bezpośrednio ze stosownych ustaw (ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, a także przepisów Unii Europejskiej).

Realizacja projektu umożliwiła funkcjonariuszom celnym korzystanie z nowych funkcjonalności systemu i wpisywanie nowych kategorii danych. W ramach projektu planowana jest m.in. wymiana serwerów Systemu Centralnego Służby Celnej – Centralnego Rejestru Operacyjnego (CeRO) pośredniczącego w komunikacji pomiędzy użytkownikiem mobilnym a KSI (Krajowy System Informatyczny) SIS, wymiana terminali PDA wykorzystywanych przez mobilne grupy kontrolne Służby Celnej do dostępu do danych SIS.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
13.06.2013
27.08.2015