Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuDostosowanie Centralnej Bazy Danych SG do współpracy z SIS II
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania14 370 000,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: Wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczynia się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie systemów informacyjno–komunikacyjnych do pełnego wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE.

Straż Graniczna wdrożyła system Odprawa SG, który wspomaga dokonywanie kontroli granicznej oraz realizację połączeń z innymi bazami niezbędnymi w codziennej pracy, a wynikającymi z podpisanych porozumień pomiędzy Strażą Graniczną, a innymi instytucjami. W 2011 roku została uruchomiona część systemu współpracująca z systemem CRZ MRG (Centralny Rejestr Zezwoleń Małego Ruchu Granicznego – Urząd do Spraw Cudzoziemców), CEWIUP (Centralna Ewidencja Wydanych i Utraconych Paszportów – Minitesrtwo Spraw Wewnętrznych), SIS One For All (System Informacyjny Schengen), oraz VIS (Wizowy System Informacyjny).

System został zbudowany w oparciu o nowoczesną technologię, wykorzystywany jest w Placówkach, Komendach Oddziałów oraz Komendzie Głównej Straży Granicznej. Docelowo obsługiwać będzie ok. 16 000 użytkowników, w tym 2 500 pracujących jednocześnie.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
13.06.2013
07.07.2015