Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuSIS, VIS, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE
Beneficjenci/PartnerzyDolnośląski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania73 839,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Niniejszy projekt dedykowany był rozwojowi zintegrowanego zarządzania zewnętrznymi granicami państw członkowskich Unii Europejskiej. Cel ten możliwy był do zrealizowania m. in. poprzez wyposażenie służb Wojewody Dolnośląskiego w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny obsługujący System Informacyjny Schengen (SIS), System Informacji Wizowej (VIS), krajowy system informatyczny Pobyt oraz biometrię w dokumentach dla cudzoziemców. Bez inwestycji w nowe technologie, tj. czytniki biometryczne oraz zestawy komputerowe wyposażone w skanery służby Wojewody Dolnośląskiego nie mogą efektywnie wykonywać swoich zadań w powyższych systemach.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
13.06.2013
27.08.2015