Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuModernizacja infrastruktury biurowej służącej obsłudze cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
Beneficjenci/PartnerzyZachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania75 000,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Projekt zakładał modernizację i doposażenie infrastruktury pomieszczeń biurowych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz Delegatury Urzędu w Koszalinie w sposób, który umożliwił sprawną i szybką dla organu, a komfortową i przyjazną dla klientów, obsługę cudzoziemców w aspekcie danych biometrycznych. Realizacja projektu powoduje nie tylko podniesienie efektywności pracy pracowników organu administracji publicznej i zadowolenia klientów Urzędu z przeprowadzenia procesu aplikacyjnego, ale również jest spełnieniem zaleceń zawartych w aktach prawnych konstytuujących ogólnoeuropejskie systemy informatyczne SIS (System Informacyjny Schengen) i VIS (Wizowy System Informacyjny).

Projekt był komplementarny z projektem, dot. doposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy oraz czytniki biometryczne. Oba projekty pozwoliły stworzyć kompletne i nowoczesne centrum obsługi klientów Urzędu, z uwzględnieniem specyfiki zagadnień biometrycznych.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
13.06.2013
27.08.2015