Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuDoposażenie Straży Granicznej w województwie warmińsko – mazurskim w sprzęt specjalistyczny, przeznaczony do odprawy granicznej
Beneficjenci/PartnerzyWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania88 689,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

W ramach projektu kupiono czytniki biometryczne dokumentów niezbędne do prawidłowego dokonywania procesu kontroli i odprawy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w rejonie służbowej odpowiedzialności Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Zakup czytników biometrycznych był niezbędny w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu odprawy i kontroli granicznej. Brakujące czytniki biometryczne funckjonują w pawilonach odprawowych oraz na drugiej linii odprawy.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
13.06.2013
27.08.2015