Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozbudowa systemu CBD EWIDA - Etap II - zakup platformy sprzętowo - programowej
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania6 502 559,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt zrealizowano w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczynia się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

Przedmiotowy projekt miał na celu zapewnienie platformy komunikacyjnej oraz sprzętowo – programowej dla budowanej części poufnej CBD EWIDA stanowiącego część Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej. Wdrożona część jawna systemu CBD EWIDA wspiera realizację i koordynację czynności dochodzeniowo–śledczych, a część systemu Odprawa SG jest odpowiedzialna za dokonywanie kontroli granicznej oraz połączenie z systemami zewnętrznymi takimi, jak: SIS (System Informacyjny Schengen), VIS (Wizowy System Informacyjny), WYKAZ, MRG (Mały Ruch Graniczny), CEWiUP (Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Paszportów), CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Głównym celem projektu była realizacja połączeń jednostek Straży Granicznej z CBD EWIDA oraz innych systemów niejawnych, w tym Centralnej Bazy Analizy Kryminalnej, wspierających sprawną realizację ustawowego zadania formacji polegającego na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji z zakresu ochrony granicy państwowej oraz udostępnianie ich właściwym organom państwowym ze szczególnym uwzględnieniem informacji związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw i wykroczeń oraz ściganiem ich sprawców w zakresie określonym ustawą o ochronie granicy państwowej oraz innymi ustawami.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
14.06.2013
07.08.2015