Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWzmocnienie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców - kontynuacja
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania287 725,78 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany od 1 października 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. w ramach Priorytetu III Działanie podejmowane w celu wsparcia dla konkretnych, innowacyjnych krajowych i międzynarodowych narzędzi zarządzania powrotami jako kontynuacja projektu Wzmocnienie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców realizowanego w ramach Alokacji 2008. Działania w ramach projektu były realizowane w dwóch modułach: organizowanie wizyt ekspertów z państw trzecich do spraw potwierdzania tożsamości oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów poprzez spotkania z przedstawicielami organów krajów pochodzenia nielegalnych migrantów. W ramach projektu zorganizowano wizyty ekspertów z krajów trzecich w celu potwierdzenia tożsamości osób deklarujących obywatelstwo tych państw. Ponadto ramach projektu odbyły się wizyty podsumowujące wizyty robocze ekspertów ds. potwierdzania tożsamości oraz szereg spotkań w celu podtrzymania dotychczasowej współpracy lub nawiązania współpracy. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono materiały biurowe, niezbędne do realizacji projektu oraz materiały promocyjne.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
22.05.2012
17.06.2015