Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuOrganizowanie powrotów przymusowych – część III
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania2 369 099,98 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Stanowił kontynuację dwóch uprzednio realizowanych projektów w ramach Priorytetu I Działanie podejmowane w celu wsparcia dla opracowania strategicznego podejścia do zarządzania powrotem imigrantów przez państwa członkowskie. W ramach projektu zrealizowano szereg działań, jak wydalenia drogą lotniczą (lotami rejsowymi), w tym w szczególności do państw Europy Wschodniej (głównie do Wspólnoty Niepodległych Państw) oraz Azji, Afryki i Ameryki Południowej; krajowe loty czarterowe przy udziale wojskowych samolotów typu CASA do państw bliższego obszaru oraz doprowadzenia cudzoziemców do granicy, wykonywane w większości na podstawie umów o readmisji. Ponadto dofinansowano również inne działania, jak tłumaczenia, koszty postępowania administracyjnego, koszty materiałów biurowych, koszty pobrania odcisków linii papilarnych oraz koszty wykonania fotografii, koszty usług medycznych. Dodatkowo wsparciem Funduszu w ramach Alokacji 2010 zostały również objęte działania prowadzone w ramach systemu monitorowania powrotów przymusowych, prowadzone zgodnie z art. 8 ust. 6 Dyrektywy2008/115/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez Państwa Członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Ponadto w ramach projektu zakupiono sprzęt do celów administrowania projektem oraz sprzęt niezbędny do doprowadzeń.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
24.05.2012
17.06.2015