Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie powrotów – część III
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania312 150,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Stanowił kontynuację dwóch uprzednio realizowanych projektów w ramach Priorytetu II Działanie podejmowane w celu wsparcia dla współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania powrotami. Działania w ramach projektu były realizowane w dwóch modułach: przeprowadzanie wspólnych lotów czarterowych oraz dofinansowanie innych działań związanych z przygotowaniem wspólnych operacji powrotowych. W ramach projektu Straż Graniczna uczestniczyła w wspólnych lotach czarterowych organizowanych przez Polskę lub inne Państwa Członkowskie. Ponadto organizowane były spotkania robocze w celu wypracowania wspólnego podejścia wobec poszczególnych instytucji w państwach trzecich, odpowiedzialnych za przyjęcie osób wydalanych do ich krajów, wymiany informacji w dziedzinie najlepszych praktyk, jak również osiągnięcia porozumienia w sprawie szczegółów technicznych oraz operacyjnych dotyczących wspólnych operacji powrotowych.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
24.05.2012
17.06.2015