Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część II
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania690 300,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Stanowił kontynuację uprzednio realizowanego projektu w ramach Priorytetu IV Wsparcie dla opracowania wspólnotowych standardów i najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania powrotami. W ramach projektu organizowane były następujące działania:

  • seminaria szkoleniowe, warsztaty, spotkania oraz konferencje w zakresie wspólnych standardów przy realizacji działań powrotowych;
  • seminaria szkoleniowe w zakresie rozpoznania migracyjnego, identyfikacji cudzoziemców, kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia, realizacji doprowadzeń oraz detencji pomiędzy właściwymi instytucjami zaangażowanymi w proces działań powrotowych.

Ponadto, w ramach tego projektu zostały przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski studia podyplomowe Współczesne migracje międzynarodowe. Dodatkowo wypracowano oraz opublikowano podręcznik najlepszych praktyk w zakresie rozpoznania migracyjnego oraz mapy cudzoziemców. W ramach projektu również zakupiono sprzęt niezbędny do administrowania projektem oraz sprzęt niezbędny do właściwego prowadzenia zajęć.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
24.05.2012
17.06.2015