Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWzmocnienie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców – część IV
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania335 421,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Stanowił kontynuację trzech uprzednio realizowanych projektów w ramach Priorytetu III Działanie podejmowane w celu wsparcia dla konkretnych, innowacyjnych krajowych i międzynarodowych narzędzi zarządzania powrotami. Działania w ramach projektu zrealizowano w dwóch modułach: organizowanie wizyt ekspertów z państw trzecich do spraw potwierdzania tożsamości oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów poprzez spotkania z przedstawicielami organów krajów pochodzenia nielegalnych migrantów. W ramach projektu organizowano wizyty ekspertów z krajów trzecich w celu potwierdzenia tożsamości osób deklarujących obywatelstwo tych państw. Ponadto ramach projektu odbyły się wizyty podsumowujące wizyty robocze ekspertów ds. potwierdzania tożsamości oraz spotkania w celu podtrzymania dotychczasowej współpracy lub nawiązania współpracy. Nawiązanie/poprawa współpracy z krajami trzecimi była także związana z wizytami przedstawicieli polskich służb migracyjnych w placówkach dyplomatycznych państw trzecich, które nie mają jeszcze swoich przedstawicielstw na terytorium Polski. Celem tych wizyt było ustanowienie roboczych kontaktów z pracownikami placówek dyplomatycznych, którzy są odpowiedzialni za weryfikację tożsamości. Organizowano też spotkania z przedstawicielami właściwych organów państw trzecich w celu wypracowania/podsumowania zasad stosowania umów o readmisji.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
04.06.2012
17.06.2015