Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część III
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania941 042,25 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Stanowił kontynuację dwóch uprzednio realizowanych projektów w ramach Priorytetu IV Wsparcie dla opracowania wspólnotowych standardów i najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania powrotami. W ramach projektu zorganizowano następujące działania:

  • seminaria szkoleniowe, warsztaty, spotkania oraz konferencje w zakresie wspólnych standardów przy realizacji działań powrotowych;
  • seminaria szkoleniowe w zakresie rozpoznania migracyjnego, kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia, pomiędzy właściwymi instytucjami zaangażowanymi w proces działań powrotowych;
  • seminaria w zakresie wspólnych operacji powrotowych z przedstawicielami odpowiednich instytucji innych Państw Członkowskich właściwych w sprawach powrotów cudzoziemców;
  • seminaria szkoleniowe/warsztaty/spotkania dotyczące prawa unijnego i międzynarodowego w dziedzinie powrotów przeznaczonych w szczególności dla funkcjonariuszy służb publicznych zaangażowanych w proces działań powrotowych;
  • seminaria szkoleniowe/warsztaty w zakresie identyfikacji nieudokumentowanych cudzoziemców oraz identyfikacji ofiar handlu ludźmi oraz szkolenia językowe w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego dla osób zaangażowanych w działania powrotowe.

Ponadto wypracowano podręcznik najlepszych praktyk w zakresie standardów przebywania cudzoziemców w ośrodkach detencyjnych w celu zagwarantowania im godnego i szybkiego powrotu na podstawie decyzji o wydaleniu. Dodatkowo przeprowadzono studia podyplomowych dot. zarządzania migracjami oraz bezpośrednio z tym związanymi aspektami polityki powrotowej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
04.06.2012
17.06.2015