Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuPoprawa warunków detencji Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania5 505 085,92 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt jest realizowany w ramach wdrażania I Priorytetu Programu Wieloletniego: Działania podejmowane w celu wsparcia dla opracowania strategicznego podejścia do zarządzania powrotem imigrantów przez państwa członkowskie. Cel operacyjny projektu jest zgodny z art. 3 ust. 1 lit. a i lit. c Decyzji 575/2007 Fundusz przyczynia się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: a) wprowadzenia i usprawnienia organizacji i realizacji zintegrowanego zarządzania powrotem imigrantów przez państwa członkowskie, (...), c) promowania skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w kwestii powrotów imigrantów zgodnie z rozwojem polityki w tej dziedzinie.

Projekty pozwolą na uruchomienie bloku męskiego w Ośrodku Strzeżonym dla Cudzoziemców w Lesznowoli. Pierwszy etap obejmuje zlecenie wykonania koncepcji rozbudowy ośrodka oraz wymianę ogrodzenia wewnętrznego. W drugim etapie zostanie zlecone sporządzenie projektu rozbudowy i modernizacji ośrodka wraz ze zleceniem wykonania wszystkich zaplanowanych robót. Prace budowlane obejmują: naprawę pokrycia dachu z wykonaniem ocieplenia, podział pomieszczeń budynku, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjnej, wykonanie klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń pralni i suszarni, wymianę instalacji elektrycznych oświetlenia i siły, instalację odgromową, wykonanie centrum monitoringu z instalacją sieci monitoringu w Ośrodku oraz zakup niezbędnego wyposażenia, które pozwoli na przyjmowanie i pobyt cudzoziemców (sprzęt: kwaterunkowy, AGD, RTV, informatyczny).

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
15.10.2013
16.06.2015