Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuOrganizowanie powrotów przymusowych - część V
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania3 072 781,53 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt jest realizowany od 01 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Stanowi kontynuację czterech uprzednio realizowanych projektów w ramach Priorytetu I Działanie podejmowane w celu wsparcia dla opracowania strategicznego podejścia do zarządzania powrotem imigrantów przez państwa członkowskie. W ramach projektu są realizowane takie działania, jak wydalenia drogą lotniczą (lotami rejsowymi, krajowymi lotami czarterowymi), a także wydalenia drogą lądową, w oparciu o decyzję o wydaleniu lub umowy o readmisji. Dla konwojentów biorących udział w doprowadzeniach przewidziano zakup sprzętu i wyposażenia. W ramach projektu dofinansowaniu podlegają również koszty postępowań administracyjnych, w tym koszty tłumaczeń, koszty uzyskania dokumentów podróży, wyżywienia, usług medycznych. Ponadto uwzględniono wydatki związane z poprawą warunków pobytu cudzoziemców w ośrodkach detencyjnych SG (Straży Granicznej) oraz koszty utrzymania ww. placówek. Przewidziano także organizację spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami terenowych jednostek SG, jak również z przedstawicielami innych instytucji (np. urzędy wojewódzkie, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Rada ds. Uchodźców, sądy rejonowe, WSA, organizacje pozarządowe), występujących w postępowaniu administracyjnym skutkującym wydaleniem cudzoziemca z terytorium RP, celem właściwej realizacji i koordynacji powrotów przymusowych.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
15.10.2013
16.06.2015