Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie powrotów - część V
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania388 927,50 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Obejmuje swoim zakresem realizację wydaleń cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium Polski lotami czarterowymi realizowanymi wspólnie z innymi Państwami Członkowskimi. Ponadto w ramach projektu dofinansowaniu podlegają również koszty dodatkowe, tj. koszty diet oraz noclegu eskorty, koszty dolotu do innego państwa członkowskiego w celu udziału w locie czarterowym. W uzasadnionych przypadkach pokryte zostaną również koszty lokalnej podróży oraz tymczasowego wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemców wydalonych wspólnymi lotami czarterowymi. W ramach działań przewidzianych w projekcie zaplanowano spotkania z przedstawicielami Państw Członkowskich celem omówienia wspólnej polityki wydaleniowej.

Polska planuje zorganizowanie wspólnych lotów czarterowych, m.in. z Austrią i Litwą. Planowany kierunek lotów to, m.in. Gruzja i Armenia oraz Rosja. Kierunki lotów będą zależeć od liczby i pochodzenia cudzoziemców podlegających procedurze wydalenia. Spotkania z przedstawicielami Państw Członkowskich będą organizowane w zależności od potrzeb w Polsce lub innym Państwie Członkowskim. Ponadto zaplanowano spotkania z przedstawicielami Państw Członkowskich: 1) Niemiec, Czech i Słowacji, 2) Hiszpanii, 3) przedstawicielami Szwecji, Norwegii i Holandii, 4) spotkania w wybranych Państwach Członkowskich w celu mające na celu zapoznanie się z warunkami i zasadami obowiązującymi w placówkach detencyjnych oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie identyfikacji tożsamości i organizacji powrotów cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium Unii Europejskiej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
15.10.2013
04.08.2015