Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami - część IV
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania1 607 305,50 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt obejmuje swoim zakresem przeprowadzenie szkoleń w zakresie wspólnych standardów przy realizacji działań powrotowych, kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, nielegalnej migracji, realizacji doprowadzeń, szkoleń w zakresie detencji, przeprowadzania operacji powrotowych, różnic kulturowych, prowadzenia postępowania administracyjnego skutkującego organizacją powrotu cudzoziemca. Ponadto, zaplanowano szkolenia dla kadry medycznej SG (Straży Granicznej) poświęcone tematyce opieki zdrowotnej nad cudzoziemcami. W ramach projektu będą realizowane szkolenia językowe dla osób zaangażowanych w działania powrotowe, szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu prowadzenia negocjacji z cudzoziemcami i łagodzenia konfliktów związanych, m.in. z koniecznością przebywania w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców oraz świadomością powrotu przymusowego do kraju pochodzenia. Ponadto, zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłoniony zostanie zespół mediatorów zewnętrznych, który wypracuje i wdroży wewnątrz instytucjonalny model rozwiązywania konfliktów występujących w relacjach funkcjonariusz – cudzoziemiec w środowisku wielokulturowym SG, a następnie przeszkoli wytypowane grupy funkcjonariuszy w zakresie sposobów pracy zespołu mediacyjnego, kooperacji w sytuacjach kryzysowych, skutecznego prowadzenia mediacji. Odbędą się, także studia podyplomowe skierowane dla osób zajmujących się kwestiami migracyjnymi. Działania szkoleniowe są realizowane w terminie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
15.10.2013
16.06.2015