Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuKampania informacyjna i pomoc w dobrowolnym powrocie
Beneficjenci/PartnerzyMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Program
Wartość dofinansowania2 541 234,43 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany od 1 października 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. Stanowił uzupełnienie działań związanych z udzielaniem pomocy w dobrowolnym powrocie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Adresatami projektu byli cudzoziemcy, którzy nie otrzymali statusu uchodźcy lub otrzymali decyzję, z której wynikał obowiązek opuszczenia Polski lub zostali zidentyfikowani jako ofiary handlu ludźmi.

Prowadzone doradztwo w zakresie powrotu umożliwiało potencjalnym beneficjentom podjęcie świadomej i dobrowolnej decyzji o powrocie. Działania podejmowane w ramach przygotowania i organizacji podróży powrotnej oraz pomocy świadczonej po powrocie dostosowywano do specyfiki sytuacji oraz potrzeb beneficjentów projektu. Były adresowane przede wszystkim do osób wymagających szczególnego traktowania – kobiet w ciąży, osób samotnie wychowujących dzieci, dzieci bez opieki, ofiar handlu ludźmi, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, itp.

Wszystkim powracającym oferowano kompleksową pomoc reintegracyjną, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Wszyscy powracający cudzoziemcy mogli także ubiegać się o środki na edukację (np. szkolenie zawodowe) czy prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc reintegracyjną świadczono w ścisłej współpracy z biurami IOM w krajach pochodzenia.

W celu rozpowszechnienia informacji o możliwości pomocy w dobrowolnym powrocie przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię informacyjną z wykorzystaniem środków masowego przekazu. Ponadto, opracowano program szkolenia dotyczącego identyfikacji ofiar handlu ludźmi wśród nieregularnych migrantów, wykorzystywany do prowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W ramach projektu zorganizowano także wizytę studyjną do wybranego kraju Unii Europejskiej, który wypracował skuteczny i wart naśladowania mechanizm postępowania z osobami wymagającymi specjalnego traktowania, w szczególności z dziećmi.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
17.10.2013
16.06.2015