Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuPOWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów.
Beneficjenci/PartnerzyHelsińska Fundacja Praw Człowieka
Program
Wartość dofinansowania659 871,70 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wieloletni, realizowany w ramach trzech alokacji. Koncentruje się wokół problematyki dobrowolnych powrotów ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia prawnego dla powracających cudzoziemców, także tych, umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz aresztach w celu wydalenia. Stworzona w ramach projektu broszura dla dobrowolnie powracających cudzoziemców zawiera informacje, m.in. o możliwości złożenia wniosku o dobrowolny powrót, a także warunkach, jakie trzeba spełnić, sposobie realizacji dobrowolnego powrotu, konsekwencjach prawnych wyjazdu.

W czasie trwania projektu udziela się pomocy i informacji prawnych osobom chcącym powrócić do kraju pochodzenia. Projekt zakłada także monitorowanie przestrzegania praw cudzoziemców w procedurze powrotowej oraz zapewnienie im ochrony praw w tej procedurze, mając na uwadze zwłaszcza osoby szczególnego traktowania (małoletnich, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby mające problemy ze zdrowiem, ofiary handlu ludźmi, kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowujące dzieci) oraz kwestie detencji cudzoziemców. W związku z tym organizowane są wyjazdy do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców oraz aresztów w celu wydalenia.

W ramach projektu opracowano koncepcję monitoringu oraz kwestionariusz, na podstawie którego realizuje się monitoring w ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia w zakresie przestrzegania praw cudzoziemców w procedurze powrotowej. Jednocześnie bezpośredni kontakt z beneficjentami projektu podczas udzielania pomocy prawnej pozwoli zidentyfikować i przeanalizować problemy, z jakimi spotykają się oni podczas realizacji programu dobrowolnych powrotów, o czym informuje się odpowiednie organy. Rekomendacje wynikające z monitoringu mają na celu wpływać na proces zmian legislacyjnych oraz zmianę praktyk stosowania obowiązującego prawa w zakresie dobrowolnych powrotów.

Na zakończenie projektu zostanie przygotowana publikacja zawierająca, m.in. analizę implementacji dyrektywy powrotowej do polskiego porządku prawnego oraz wyniki monitoringu przestrzegania praw cudzoziemców w procedurze powrotowej z rekomendacjami w zakresie ewentualnych zmian prawa i praktyki jego stosowania. Projekt zakończy konferencja podsumowująca.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
18.10.2013
04.08.2015