Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuDoradztwo, podróż, reintegracja – pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski. Faza II
Beneficjenci/PartnerzyMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Program
Wartość dofinansowania5 496 806,41 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wieloletni, obejmujący trzy alokacje. W ramach projektu kontynuowane są działania prowadzone w latach poprzednich. Jego celem jest umożliwienie i pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia i reintegracji obywatelom państw trzecich, którzy zrezygnowali z ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce i zdecydowali się na dobrowolny powrót.

W ramach projektu prowadzone są następujące działania: rozpowszechnianie informacji o projekcie i możliwości uzyskania pomocy w dobrowolnym powrocie wśród potencjalnych beneficjentów, doradztwo w zakresie powrotu, zbieranie i dostarczanie cudzoziemcom kwalifikującym się do uczestnictwa w programie rzetelnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o dobrowolnym powrocie, pomoc w uzyskaniu ważnych w uzyskaniu dokumentów podróży, koordynowanie podróży z biurami IOM w krajach tranzytu i krajach pochodzenia oraz przyznawanie pomocy reintegracyjnej oraz pomocy w formie rzeczowej. Wśród osób powracających znajdują się osoby z grup szczególnego traktowania, którym zapewnia się specjalistyczną opiekę.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
18.10.2013
16.06.2015