Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWsparcie dobrowolnych powrotów na Lubelszczyźnie II
Beneficjenci/PartnerzyFundacja Instytut Na Rzecz Państwa Prawa
Program
Wartość dofinansowania675 749,14 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wieloletni, realizowany w ramach trzech alokacji, stanowi kontynuację, rozwinięcie i profesjonalizację projektu Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie, realizowanego od 1 stycznia 2010 r. Projekt zakłada kontynuację i rozwój prac Platformy Współpracy dla instytucji zajmujących się realizacją dobrowolnych powrotów na terenie Lubelszczyzny i podmiotów zaangażowanych w pracę nad cudzoziemcami, które mogą promować powrót dobrowolny w środowiskach migranckich.

Projekt zakłada wsparcie instytucjonalne dla podmiotów zaangażowanych w Platformę poprzez organizację cyklu seminariów uzgodnieniowych i eksperckich oraz szkoleń z zakresu prawa migracyjnego, praw człowieka i zagadnień migracyjnych, stworzenie narzędzia komunikacji w postaci Newslettera i listy mailingowej, zakładki na stronie internetowej oraz współtworzenie ogólnodostępnej Biblioteki Migracyjnej będącej bazą wiedzy z zakresu migracji. W ramach podsumowania działań projektowych planowana jest konferencja. Działania te umożliwią wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji realizujących dobrowolny powrót i promocję dobrowolnych powrotów.

Projekt kierowany jest pośrednio również do cudzoziemców, będących potencjalnymi beneficjentami Funduszu – planowane jest stworzenie zakładki informacyjnej na stronie internetowej w języku rosyjskim i angielskim o zasadach organizacji powrotu dobrowolnego oraz dystrybucja broszur w środowiskach migranckich i ośrodkach dla Cudzoziemców.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
18.10.2013
01.06.2015