Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuPomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji. Faza II
Beneficjenci/PartnerzyMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Program
Wartość dofinansowania8 569 125,65 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wieloletni, realizowany w ramach trzech alokacji, stanowi uzupełnienie i kontynuację projektu Pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski i reintegracji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Projekt ma za zadanie umożliwienie i pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia i reintegracji cudzoziemcom, którzy nie spełniają warunków zezwalających na wjazd lub pobyt na terytorium Polski, lub którzy przestali je spełniać bądź zostali uznani za ofiary handlu ludźmi. W ramach projektu prowadzone są następujące działania: kampania informacyjna mająca na celu dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów oraz osób i instytucji mających kontakt z potencjalnymi beneficjentami, doradztwo w zakresie powrotu, zbieranie i dostarczanie cudzoziemcom kwalifikującym się do uczestnictwa w programie rzetelnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o dobrowolnym powrocie, pomoc w uzyskaniu ważnych dokumentów podróży, organizacja podróży powrotnej i pomocy reintegracyjnej, świadczonej we współpracy z biurami Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w krajach pochodzenia. Podejmowane działania uwzględniają potrzeby osób wymagających specjalnego traktowania.

W trakcie realizacji projektu prowadzona jest baza danych osób powracających, uwzględniająca także informacje na temat ich szczególnych potrzeb oraz udzielonej pomocy reintegracyjnej.

Ponadto, zostaną zorganizowane wizyty studyjne do wybranych krajów powrotu w celu zapoznania się z istniejącymi mechanizmami świadczenia pomocy po powrocie osobom wymagającym specjalnego traktowania, w szczególności osobom wymagającym opieki medycznej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
18.10.2013
15.06.2015