Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuZwiększanie efektywności działań w dziedzinie powrotów dobrowolnych. Faza II
Beneficjenci/PartnerzyMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Program
Wartość dofinansowania1 080 689,84 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wieloletni, realizowany w ramach trzech alokacji, stanowi kontynuację i uzupełnienie projektu Zwiększanie efektywności działań w dziedzinie powrotów dobrowolnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Migrantów. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu działań szkoleniowo–uzgodnieniowych dla podmiotów zaangażowanych w realizację programu pomocy w dobrowolnym powrocie oraz innych instytucji, które mają wpływ na proces działań powrotnych, np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk migranckich, wymiaru sprawiedliwości, placówek dyplomatycznych krajów pochodzenia, itp. w celu wzmocnienia efektywności podejmowanych przez nie działań oraz zacieśnienia wzajemnej współpracy. Dodatkowo wykładowcy Ośrodka Szkoleniowego Straży Granicznej zostaną przeszkoleni w zakresie programu pomocy w dobrowolnym powrocie w stopniu umożliwiającym im dalsze przekazywanie wiedzy podczas prowadzonych przez Ośrodek szkoleń kwalifikowanych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prowadzone są także działania ułatwiające aktywny udział instytucji krajowych w Europejskiej Sieci Współpracy w Dziedzinie Dobrowolnych Powrotów. Zorganizowana zostanie również krajowa konferencja poświęcona realizacji programu pomocy w dobrowolnym powrocie. W ramach projektu podjęte zostały też działania w celu wypracowania procedur postępowania z dziećmi bez opieki, w szczególności określania najlepszego interesu dziecka i zapewnienia skutecznej ochrony praw dziecka w procedurze powrotowej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
18.10.2013
15.06.2015