Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009

  • Mechanizm Finansowy EOG i NMF

    Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy umożliwiły Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

  • Priorytet 2.7.

    Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa

  • Wyniki naborów wniosków