Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Zasady zgłaszania nieprawidłowości

  • Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
    Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Osoby, które powzięły podejrzenia o wystąpieniu przypadków niewłaściwego zarządzania oraz korupcji w odniesieniu do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, mogą je zgłaszać zarówno do Biura Mechanizmów Finansowych, Krajowego Punktu Kontaktowego jak i innych, właściwych instytucji, wymienionych poniżej.

Osoby pragnące zgłosić swoje obawy dotyczące ewentualnego przypadku niewłaściwego zarządzania lub korupcji w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych, mogą liczyć na poufność.

Nieprawidłowości mogą być zgłaszane do następujących instytucji:

Krajowy Punkt Kontaktowy w Ministerstwie Rozwoju

Adres pocztowy:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Pomocowych
Pl.Trzech Krzyży 3/4
00-507 Warszawa

Tel.: 022 273 78 44, 022 273 78 33

Sekretariat Departamentu:
Tel.: 022 273 78 00
Fax: 022 273 89 13
E-mail: eog@mr.gov.pl

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (Financial Mechanism Office) – sekretariat państw-darczyńców: Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii, odpowiadający za zarządzanie Mechanizmami Finansowymi na poziomie operacyjnym

Adres pocztowy:

Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
1000 Brussels
E-mail: alert-fmo@efta.int

Dyrektor Biura Mechanizmów Finansowych
Ms. Ståle Torstein Risa
E-mail: str@efta.int
Tel: +32  (0) 2 211 18 70

Norweskie Biuro Audytora Generalnego (Norwegian Office of the Auditor General (Riksrevisjonen)) – instytucja audytu i kontroli, nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz  Norweski Mechanizm Finansowy

Adres pocztowy:

Norwegian Office of the Auditor General
P.O. Box 8130 Dep
0032 OSLO, Norway
Tel: +47 22 24 10 00
E-mail: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Komitet Audytorów EFTA (EFTA Board of Auditors - EBoA) – instytucja audytu i kontroli, nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz  Mechanizmy Finansowe

Adres pocztowy:

EFTA Board of Auditors - EBoA
Rikisendurskodun
Skulagata 57
105 Reykjavik, Iceland

 

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 2582