Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Norweski Mechanizm Finansowy

Perspektywa 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego ma na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Polską poprzez przyznawanie pomocy finansowej, w tym w obszarze spraw wewnętrznych.

  • Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
    Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Podstawą wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014 jest w Polsce podpisane 10 czerwca 2011 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską Memorandum of Understanding Wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014.

Alokacja dla Polski w ramach funduszu norweskiego wynosi 578 mln EUR, w tym koszty zarządzania darczyńców i strony polskiej.

Obszar tematyczny PL15: Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Operatorem Programu Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program Operacyjny został zaakceptowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy i Darczyńców 12 lutego 2013 r. Alokacja w ramach niniejszego Programu wynosi 10 mln EUR.

Operator Programu przewiduje wsparcie projektów w ramach następujących działań priorytetowych:

  • rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen;
  • zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych;
  • wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Współpraca dwustronna

W przypadku nowej perspektywy położono duży nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Państwami–Darczyńcami i Państwami–Beneficjentami. Jednym z narzędzi zacieśniania współpracy będzie partnerstwo na poziomie programu i na poziomie projektu w ramach tzw. Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Odbiorcy wsparcia

Odbiorcami wsparcia w ramach projektów NMF 2009-2014 są Instytucje sektora finansów publicznych, takie jak jednostki podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Finansów (w tym Policja, Straż Graniczna, Służba Celna).

Do grona tego należą również organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe zaangażowane w sprawy związane z zapobieganiem, dochodzeniem i ściganiem przestępczości, bezpieczeństwem publicznym lub przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Nabory wniosków

Operator Programu przeprowadził  pierwsze postępowanie konkursowe na przełomie 2013 i 2014 roku. Budżet przeznaczony na realizację projektów w ramach pierwszego naboru przekroczył 34 000 000 PLN. Drugi nabór wniosków na dofinansowanie projektów został  przeprowadzony w połowie 2014 roku i opiewał na sumę niespełna 5 000 000 PLN.  Na dzień 5 kwietnia 2017 zakończono i rozliczono 16 z 26 projektów realizowanych w ramach programu. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach ostatnich z wyłonionych projektów zakończy się 30 kwietnia 2017 r.

Punkt kontaktowy

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z utworzonym w ramach Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA punktem kontaktowym:

Tel: +48 22 60 142 48

Fax: + 48 22 60 141 74

E-mail: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 3351