Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Informacje o realizowanych projektach

Konferencja inaugurująca projekt 26/NMF PL15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”

24 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt nr 26/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”, finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W konferencji wzięło udział prawie 80 osób, w tym przedstawiciele partnerów projektu, tj. Urzędu ds. Imigracji z Norwegii oraz Urzędu ds. Cudzoziemców, a także funkcjonariusze Państwowej Służby Migracyjnej z Ukrainy, Straży Granicznej, Policji oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów wojewódzkich i organizacji pozarządowych.

Konferencję otworzył Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Andrzej Pilaszkiewicz, który przedstawił cel oraz założenia projektu. Uczestnicy wysłuchali wystąpień Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców Rafała Rogali, Dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG płk. SG Andrzeja Jakubaszka, przedstawiciela The Norwegian Directorate of Immigration, Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu płk. SG Marka Woszczatyńskiego oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców Anety Kmity.

Celem konferencji było umożliwienie wymiany informacji oraz dobrych praktyk w zakresie pracy z cudzoziemcami, rozwoju współpracy podmiotów zaangażowanych w prowadzenie postepowań administracyjnych związanych z cudzoziemcami, a także wskazanie kierunków zmian w zakresie podnoszenia kwalifikacji urzędników i osób pracujących z cudzoziemcami.

Konferencję uświetniła przygotowana przez funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej wystawa fotograficzna pt. Wielokulturowy obraz świata, będąca zbiorem najciekawszych zdjęć wykonanych przez przedstawicieli Straży Granicznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Temat przewodni wystawy jest ściśle powiązany z tematyką i zakresem szkoleń z obszaru informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców, wielokulturowości oraz skutecznej komunikacji międzykulturowej, które zostały zaplanowane w ramach projektu 26/NMF PL15/14. Po zakończeniu konferencji, wystawa będzie prezentowana w budynku Komendy Głównej Straży Granicznej, a także podczas kolejnych spotkań i konferencji, organizowanych w ramach projektu w całej Polsce. Celem wystawy jest podniesienie kompetencji osób pracujących z cudzoziemcami, jak również kształtowanie postaw tolerancji wobec przedstawicieli odmiennych kultur.

 • Norway Grants – logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014
  Norway Grants – logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014
 • Przedstawciele Urzędu ds. Imigracji Norwegii podczas konferencji
  Przedstawciele Urzędu ds. Imigracji Norwegii podczas konferencji
 • Przedstawiciele Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy podczas konferencji
  Przedstawiciele Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy podczas konferencji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Wystawa fotograficzna
  Wystawa fotograficzna
 • Wystąpienie Szefa Urzędu ds. Rafała Rogali
  Wystąpienie Szefa Urzędu ds. Rafała Rogali
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1944