Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Informacje o realizowanych projektach

Promocja i informacja w ramach projektów Programu PL 15 – strony internetowe beneficjentów

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością stron internetowych opracowanych przez beneficjentów projektów Programu PL 15, na których znajdą Państwo założenia realizowanych inicjatyw, aktualności i dodatkowe materiały audiowizualne.

 • Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
  Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach otwartych naborów wniosków

 1. Projekt 1/NMF PL15/14 Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej Beneficjent: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dedykowana projektowi strona jest w trakcie opracowania, ale bieżące informacje dostępne są na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury)
 2. Projekt 2/NMF PL15/14 Zwiększenie zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e–learningu i nauki zdalnej – Beneficjent: Komenda Stołeczna Policji
 3. Projekt 3/NMF PL15/14 The power of synergy. Współpraca SG, CBŚ oraz ABW w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej – Beneficjent: Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu
 4. Projekt 5/NMF PL15/14 DRAKKAR – polsko–norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen – Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
 5. Projekt 6/NMF PL15/14 Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych SC w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowanymi grupami przestępczymi – Beneficjent: Ministerstwo Finansów, Departament Służby Celnej
 6. Projekt 7/NMF PL15/14 Bezpieczeństwo w strefie Schengen – zwiększenie skuteczności działań funkcjonariuszy celnych z regionów Mazowsza i Pomorza Zachodniego w walce z przestępczością zorganizowaną – Beneficjent: Izba Celna w Warszawie
 7. Projekt 9/NMF PL15/14 Współpraca międzynarodowa oraz wyspecjalizowane umiejętności kluczem do zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej (TRAPEZ) – Beneficjent: Centralny Instytut Analiz Polityczno–Prawnych (odwiedź profil na facebooku)
 8. Projekt 10/NMF PL15/14 Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II – Beneficjent: Komenda Główna Policji
 9. Projekt 11/NMF PL15/14 Bezpieczna szkoła w strefie Schengen – Beneficjent: Urząd Miasta Lublin
 10. Projekt 12/NMF PL15/14 Wzmocnienie pionów operacyjno–rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych SG jako element walki ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną – Beneficjent: Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej
 11. Projekt 15/NMF PL15/14 Bezpieczna Europa bez granic – Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 12. Projekt 16/NMF PL15/14 Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi – Beneficjent: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
 13. Projekt 18/NMF PL15/14 Bezpieczna Europa - walka z przestępczością zorganizowaną na wschodniej granicy UE – Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 14. Projekt 20/NMF PL15/14 Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi – Beneficjent: Fundacja La Strada (odwiedź profil na facebooku)
 15. Projekt 26/NMF PL15/14 Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji – Beneficjent: Komendanda Główna Straży Granicznej
 16. Projekt 27/NMF PL15/14 Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości – międzynarodowa wymiana doświadczeń – Beneficjent: Komenda Główna Policji
 17. Projekt 28/NMF PL15/14 Praktyczne aspekty obserwacji elektronicznej, osobowej i realizacji podczas obserwacji krajowej i transgranicznej oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń wspomagania tych działań – Beneficjent: Komenda Główna Policji
 18. Projekt 31/NMF PL15/14 Szkolenie służb państwowych na rzecz ochrony dorobku Schengen w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumnetów tożsamości, podróży, kart pobytu ora dokumentów w obrocie gospodarczym UE, z użyciem nowych technologii – Beneficjent: Komenda Stołeczna Policji
 19. Projekt 34/NMF PL15/14 Bezpieczeństwo (bez) granic. Security (no) borders Beneficjent: Centralny Instytut Analiz Polityczno–Prawnych (odwiedź profil na facebooku)
 20. Projekt 40/NMF PL15/14 Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej – Beneficjent: Lubuski Urząd Wojewódzki

Projekty predefiniowane, wdrażane przez Departament Polityki Migracyjnej MSW 

 1. Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi
 2. Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1946