Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Informacje o realizowanych projektach

Nowe narzędzie w walce z fałszywymi dokumentami

  • Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
    Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Komenda Stołeczna Policji, w partnerstwie m.in. z Norweskim Krajowym Centrum Dochodzeniowo-Śledczym (NCIS/KRIPOS), Komendą Główną Straży Granicznej, Strażą Miejską m.st. Warszawy, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz Urzędem m.st. Warszawy, rozpoczęła właśnie realizację projektu pt. Szkolenie służb państwowych na rzecz ochrony dorobku Schengen w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów tożsamości, podróży, kart pobytu oraz dokumentów w obrocie gospodarczym UE, z użyciem nowych technologii, realizowanego w  ramach funduszy norweskich na lata 2009–2014 – program PL 15.

Norwegia jest bardzo mocno zaangażowana w rozwój i ochronę dorobku Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów Darczyńcy w ramach Programu PL 15 jest poprawa zdolności służb do zapobiegania i zwalczania transgranicznej i zorganizowanej przestępczości, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych. Powstanie strefy Schengen umożliwiło swobodne przemieszczanie się pomiędzy państwami tego obszaru. Niestety, dotyczy to również transgranicznych grup przestępczych, które nie szczędzą wysiłków i środków finansowych, aby wykorzystywać dorobek Schengen w działalności przestępczej, także pod kątem fałszerstw dokumentów.

Ponadto, grupy przestępcze operujące na obszarze strefy Schengen (w tym na obszarze funkcjonowania Komendy Stołecznej Policji) dysponują wysokiej jakości sprzętem poligraficznym i komputerowym oraz dużą elastycznością w dostosowywaniu się do wprowadzanych zmian zabezpieczeń dokumentów.

Ze względu na przebieg najważniejszych dróg tranzytowych oraz portów lotniczych, obszar Komendy Stołecznej Policji stanowi miejsce wykrywania dużej ilości przestępstw fałszowania dokumentów. Szkolenie funkcjonariuszy, a także pracowników administracji publicznej i instytucji finansowych, znajdujących się na tym newralgicznym obszarze, wpłynie pozytywnie na jeszcze większy wzrost wykrywalności tego rodzaju przestępstw, a tym samym jeszcze skuteczniejszą ochronę dorobku Schengen.

Szkolenia prowadzone będą w systemie kaskadowym – najpierw przeszkolonych zostanie 60 trenerów, którzy następnie przekażą zdobytą wiedzę 3 500 uczestnikom.

W ramach projektu powstaną ponadto materiały informacyjne: film i broszura, które ułatwią funkcjonariuszom i pracownikom urzędów i instytucji finansowych weryfikację zabezpieczeń dokumentów, z którymi mają oni do czynienia na co dzień. Materiały te zostaną rozesłane do potencjalnie zainteresowanych podmiotów.

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1673