Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Informacje o realizowanych projektach

Konferencja międzynarodowa w ramach projektu nr 10/NMF „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”

W dniach 2-4 września 2015 r. w Krakowie odbyła się kolejna z konferencji organizowanych przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w ramach projektu nr 10/NMF „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

W dwudniowej konferencji, której honorowym gościem był Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Pan nadinsp. Mariusz Dąbek, wzięło udział 90 uczestników: 54 gości zagranicznych (przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady, Europejskiej Sieci Migracyjnej), a także goście krajowi: przedstawiciele Agencji FRONTEX, Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Urzędów Wojewódzkich, Prokuratury Apelacyjnej, Policji (Centralne Biuro Śledcze Policji, Komenda Wojewódzka w Krakowie, szkoła Policji w Pile, Biuro Służby Kryminalnej KGP, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP).

Tematem przewodnim konferencji były wpisy dotyczące obywateli państw trzecich, w odniesieniu do których został dokonany wpis w celu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt w strefie Schengen, wprowadzane do SIS na podstawie art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

Celem konferencji było możliwie najszersze przedstawienie wspomnianej powyżej problematyki, a także poruszenie najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku w strefie Schengen problemów w kontekście narastającej fali migracji i związanych z nią ewentualnych zagrożeń. Tu na szczególną uwagę zasługuje prezentacja Agencji FRONTEX, obrazująca skalę problemu nielegalnej migracji narastającej na przełomie ostatnich lat i miesięcy, a w szczególności główne kierunki migracji (kraje pochodzenia: Syria, Erytrea, Afganistan) oraz statystyki dotyczące liczby nielegalnych przekroczeń granic.

Z punktu widzenia efektywności wykorzystania SIS i podniesienia poziomu współpracy pomiędzy użytkownikami systemu, omówiono zagadnienia jakości danych przetwarzanych w SIS II. Szczególną uwagę poświęcono problemom z identyfikacją tożsamości osób, jak też wprowadzaniu do SIS wpisów w celu odmowy wjazdu danych osób, które stanowią lub mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa państwa.

 • logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
  logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 • Uczestnicy konferencji międzynarodowej w Krakowie, 02 – 04 września 2015 r. – zdjęcie grupowe
  Uczestnicy konferencji międzynarodowej w Krakowie, 02 – 04 września 2015 r. – zdjęcie grupowe
 • Otwarcie konferencji międzynarodowej w Krakowie, 02 – 04 września 2015 r. przez nadinsp. Mariusza Dąbka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i insp. Rafała Łysakowskiego, Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
  Otwarcie konferencji międzynarodowej w Krakowie, 02 – 04 września 2015 r. przez nadinsp. Mariusza Dąbka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i insp. Rafała Łysakowskiego, Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
 • Otwarcie konferencji. Na zdjęciu: nadinsp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, insp. Rafał Łysakowski, Dyr. Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i podinsp. Łukasz Wiliński, Z-ca Dyr. Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
  Otwarcie konferencji. Na zdjęciu: nadinsp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, insp. Rafał Łysakowski, Dyr. Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i podinsp. Łukasz Wiliński, Z-ca Dyr. Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
 • Prezentacja przedstawiciela Europejskiej Sieci Migracyjnej - Pani Madeleine Vazques Ortiz
  Prezentacja przedstawiciela Europejskiej Sieci Migracyjnej - Pani Madeleine Vazques Ortiz
 • Uczestnicy konferencji międzynarodowej w Krakowie, 02 – 04 września 2015 r. – przedstawiciele zagranicznych Biur SIRENE
  Uczestnicy konferencji międzynarodowej w Krakowie, 02 – 04 września 2015 r. – przedstawiciele zagranicznych Biur SIRENE
 • Uczestnicy konferencji międzynarodowej w Krakowie, 02 – 04 września 2015 r. – przedstawiciele zagranicznych Biur SIRENE
  Uczestnicy konferencji międzynarodowej w Krakowie, 02 – 04 września 2015 r. – przedstawiciele zagranicznych Biur SIRENE
 • Uczestnicy konferencji międzynarodowej w Krakowie, 02 – 04 września 2015 r. – przedstawiciele zagranicznych Biur SIRENE
  Uczestnicy konferencji międzynarodowej w Krakowie, 02 – 04 września 2015 r. – przedstawiciele zagranicznych Biur SIRENE
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1853