Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Informacje o realizowanych projektach

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

28 września 2015 r. rozpoczęła się realizacja III modułu specjalistycznego szkolenia z „Udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w warunkach działań taktycznych, w tym współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym”, współfinansowanego z funduszy norweskich, w ramach projektu „Bezpieczeństwo w strefie Schengen – zwiększenie skuteczności działań funkcjonariuszy celnych z regionów Mazowsza i Pomorza Zachodniego w walce z przestępczością trans graniczną i zorganizowaną”.

Projekt realizowany jest przez Izbę Celną w Szczecinie w partnerstwie z Izbą Celną w Warszawie.

W module trzecim uczestniczy łącznie 244 funkcjonariuszy celnych z Izb Celnych w Szczecinie i Warszawie. Moduł obejmuje tematykę z zakresu pierwszej pomocy.

Tematyka szkoleń została podzielona na bloki tematyczne:

 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia,
 • sposoby i środki do zaopatrywania poszkodowanych  przy krwotokach powstałych w wyniku postrzałów,
 • procedury ratownictwa taktycznego TCCC (Tactical Combat Casualty Care),
 • metody transportowania i ewakuacji poszkodowanych w tym ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szkolenia odbywają się w formie zajęć praktycznych w salach treningowych, zajęć teoretycznych oraz zajęć sytuacyjnych w terenie. Grupa funkcjonariuszy uczestniczyć będzie w zajęciach z wykorzystaniem helikoptera.

 • logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
  logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 • Na zdjęciu: funkcjonariusze podczas ćwiczeń
  Na zdjęciu: funkcjonariusze podczas ćwiczeń
 • Na zdjęciu: pozorowanie ataku z bronią palną
  Na zdjęciu: pozorowanie ataku z bronią palną
 • Na zdjęciu: prezntacja udzielania pierwszej pomocy z udziałem manekina
  Na zdjęciu: prezntacja udzielania pierwszej pomocy z udziałem manekina
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1509