Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Informacje o realizowanych projektach

Rozpoczęły się kursy językowe

7 września 2015 r. w Izbie Celnej w Warszawie oraz w Izbie Celnej w Szczecinie rozpoczęły się kursy języka angielskiego i języka ukraińskiego, współfinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Projektu "Bezpieczeństwo w strefie Schengen - zwiększenie skuteczności działań funkcjonariuszy celnych z regionów Mazowsza i Pomorza Zachodniego w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną".

Celem kursów jest nabycie oraz podwyższenie znajomości języka angielskiego i języka ukraińskiego z ukierunkowaniem na słownictwo celno–prawne. Program kursów obejmuje zagadnienia w zakresie m.in.:

 • opisu czynności wykonywanych w trakcie kontroli – stosowanie słownictwa fachowego związanego z wykonywanymi czynnościami,
 • umiejętności porozumiewania się z osobami kontrolowanymi,
 • postępowania karnego – dokumenty, słownictwo i zadawanie pytań,
 • wypracowania umiejętności swobodnego prowadzenia rozmowy.

Kursy językowe organizowane są w cyklu semestralnym. I semestr: 07.09. – 18.12.2015 r. i II semestr: 04.01. – 01.04.2016 r., 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. W trakcie realizacji całego kursu, na każdego słuchacza planowo przypadać będzie nie mniej niż 112 godzin lekcyjnych.

Łącznie w kursach, które odbywają się w siedzibach izb i urzędów celnych, uczestniczyć będzie 270 osób, w tym 194 osoby z Izby Celnej w Warszawie oraz 76 osób z Izby Celnej w Szczecinie.

Każda grupa liczy max. 8 osób i ma przypisanego 1 lektora. Każdy z uczestników kursu otrzymał podręcznik do nauki języka oraz zeszyt do ćwiczeń, opatrzone logo Funduszy Norweskich.

Kursy językowe prowadzone są zgodnie z poziomami biegłości językowej, określonymi przez europejski system opisu kształcenia językowego, który został sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy na poziomach A1, A2, B1, B2 i C1.

 • logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
  logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 • Kursanci języka angielskiego podczas ćwiczeń z książką
  Kursanci języka angielskiego podczas ćwiczeń z książką
 • Grupa z Izby Celnej w Szczecinie podczas zajęć z języka angielskiego
  Grupa z Izby Celnej w Szczecinie podczas zajęć z języka angielskiego
 • Grupa z Izby Celnej w Warszawie podczas zajęć z języka angielskiego
  Grupa z Izby Celnej w Warszawie podczas zajęć z języka angielskiego
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1756