Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Informacje o realizowanych projektach

Zakończenie III moduł szkolenia z "Taktyki i technik interwencji"

Zakończyła się właśnie realizacja III modułu specjalistycznego szkolenia z Udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w warunkach działań taktycznych, w tym współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, współfinansowanego z funduszy norweskich, w ramach projektu Bezpieczeństwo w strefie Schengen – zwiększenie skuteczności działań funkcjonariuszy celnych z regionów Mazowsza i Pomorza Zachodniego w walce z przestępczością trans graniczną i zorganizowaną.

Projekt realizowany jest przez Izbę Celną w Warszawie w partnerstwie z Izbą Celną w Szczecinie. W ramach szkolenia z taktyki i techniki interwencji odbyły się 3 moduły szkoleń:

 • środki przymusu bezpośredniego;
 • terroryzm i jego ewaluacja;
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

W module III uczestniczyło łącznie 244 funkcjonariuszy celnych z Izb Celnych w Szczecinie i Warszawie.

Moduł obejmował tematykę z zakresu pierwszej pomocy, z jaką funkcjonariusze mogą spotkać się na co dzień, podczas działań taktycznych. W ramach szkolenia grupa funkcjonariuszy uczestniczyła w zajęciach ucząc się procedur, zasad transportu oraz sprawdzając nabytą wiedzę teoretyczną podczas ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem helikoptera. To pierwsze tego typu szkolenie w Służbie Celnej na taką skalę.

 • logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
  logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 • Pokaz helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
  Pokaz helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Funkcjoanriusz sprowadza helikopter
  Funkcjoanriusz sprowadza helikopter
 • Funcjonariusze Służby Celnej poznają sprzęt
  Funcjonariusze Służby Celnej poznają sprzęt
 • Helikopter po sprowadzeniu
  Helikopter po sprowadzeniu
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1663