Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Informacje o realizowanych projektach

Konferencja otwierająca projekt

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu odbyła się konferencja otwierająca projekt „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji na Mazowszu”. W trakcie konferencji zaprezentowano projekt, planowane działania, rezultaty oraz korzyści wynikające z jego realizacji.

Jest to projekt szkoleniowy, dedykowany bezpieczeństwu strefy Schengen poprzez ochronę wiarygodności umów realizowanych w obrębie państw Wspólnoty. Jego realizacja, polegająca na wyposażeniu i szkoleniu policjantów mazowieckiego garnizonu, wpłynie na poprawę efektów działań w zakresie ścigania i karania sprawców przestępstw korupcyjnych. Są to czyny, które przez społeczeństwo odbierane są jako jedne z najbardziej dokuczliwych i zagrażających funkcjonowaniu państwa. Wartość całkowita rozpoczynającego się właśnie projektu to 1243 tys. zł.

W ramach projektu, swoją wiedzę będą doskonalić Policjanci Wydziału do walki z Korupcją, Wydziału Kryminalnego i Laboratorium Kryminalistyki – ogółem 545 osób.  Szkolenia rozpoczną się jeszcze w tym roku. Wśród zaproszonych gości – często trenerów prowadzących zajęcia, będą funkcjonariusze unijnych Policji, krajowi specjaliści zajmujący się walką z korupcją, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Zakupiony sprzęt wzmocni możliwości techniczne Laboratorium Kryminalistyki.

W ostatnich latach Polska stała się jednym z największych beneficjentów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wyeliminowanie zagrożeń korupcyjnych przy rozdysponowywaniu środków oraz ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej stanowi jedno z głównych zadań stawianych przed polską Policją. Rodzi to konieczność stałej i aktywnej współpracy podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie korupcji z instytucjami i podmiotami przydzielającymi te środki oraz nadzorującymi ich prawidłowe wykorzystywanie. Jedną z form takiej współpracy jest organizowanie wspólnych szkoleń i seminariów poświęconych poprawie skuteczności ujawniania i wykrywania przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

 • logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
  logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 • Rejestracja uczestników konferencji
  Rejestracja uczestników konferencji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Materiały promocyjne
  Materiały promocyjne
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1666