Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020

 • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

  Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) to nowy mechanizm finansowy ustanowiony na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 • Program Krajowy

  W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) każde państwo członkowskie przedstawi do akceptacji Komisji Europejskiej (KE) swój Program Krajowy (PK), który jest programem wieloletnim i obejmuje lata budżetowe w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Będzie on dokumentem przewodnim dla wszelkich działań planowanych do realizacji w ramach Funduszu.

 • Działania Konkretne

  Działania konkretne stanowią dodatkowe przedsięwzięcia, które nie będą w pełni realizowane w ramach Programu Krajowego.

 • Możliwość finansowania szkoleń i staży dla cudzoziemców ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  W związku z niekwalifikowalnością wydatków na staże i szkolenia zawodowe dla cudzoziemców w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) informujemy, że w perspektywie finansowej 2014–2020 istnieje możliwość finansowania powyższych działań w ramach programów operacyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 • Baza projektów FAMI