Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Działania Konkretne

Działania konkretne stanowią dodatkowe przedsięwzięcia, które nie będą w pełni realizowane w ramach Programu Krajowego.

Na tego typu działania Komisja Europejska przeznaczyła dodatkową pulę środków, niezależną od kwot przyznanych poszczególnym państwom członkowskim w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Jednakże w Programach Krajowych poszczególnych państw będą zawarte informacje o projektach, które otrzymają dofinansowanie Komisji Europejskiej – zostaną umieszczone w Programie Krajowym państwa, które będzie liderem danego projektu.

W ramach FAMI można realizować działania szczegółowe w ramach następujących kategorii:

  1. Tworzenie i rozwijanie w Unii ośrodków tranzytowych dla uchodźców i ośrodków rozpatrywania ich wniosków, w szczególności w celu wspierania działań w zakresie przesiedleń prowadzonych we współpracy z UNHCR.
  2. Nowe podejścia, we współpracy z UNHCR, w zakresie dostępu do procedur azylowych, ukierunkowane na główne kraje tranzytu, takie jak programy ochrony dla określonych grup lub pewne procedury w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu.
  3. Wspólne inicjatywy państw członkowskich w dziedzinie integracji, takie jak analizy porównawcze, wzajemne oceny lub badanie modułów europejskich, na przykład dotyczące nauki języka lub organizowania programów wprowadzających, które to inicjatywy mają na celu poprawę koordynacji polityk między państwami członkowskimi, regionami i organami lokalnymi.
  4. Wspólne inicjatywy mające na celu określenie i wdrożenie nowych rodzajów podejścia w odniesieniu do procedur przy pierwszym kontakcie, oraz standardów ochrony i pomocy w przypadku małoletnich bez opieki.
  5. Wspólne działania dotyczące powrotów, w tym wspólne działania w zakresie wykonywania unijnych umów o readmisji.
  6. Wspólne projekty reintegracji w krajach pochodzenia mające na celu doprowadzenie do trwałych powrotów, a także wspólne działania zwiększające zdolności państw trzecich do wykonywania unijnych umów o readmisji.
  7. Wspólne inicjatywy mające na celu przywracanie jedności rodziny i reintegrację małoletnich bez opieki w ich krajach pochodzenia.
  8. Wspólne inicjatywy państw członkowskich w dziedzinie legalnej migracji, w tym tworzenie wspólnych ośrodków ds. migracji w państwach trzecich, a także wspólne projekty promujące współpracę między państwami członkowskimi mającą na celu propagowanie korzystania wyłącznie z legalnych kanałów migracji oraz informowanie o zagrożeniach związanych z nielegalną imigracją.

Spośród propozycji przedstawionych przez Polskę wybrano projekt National Integration Evaluation mechanism, measuring and improving integration of beneficiaries of international protection złożony przez Instytut Spraw Publicznych .

Ww. projekt został umieszczony w Programie Krajowym FAMI.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 3186