Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Zdjęcia zostały wykonane w ramach programu Wspólny dom – Polska. Integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc socjalną, psychologiczną, edukacyjną i prawną realizowanego przez Caritas Polska.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 3612