Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Granic Zewnętrznych

Fundusz Granic Zewnętrznych

 • Wyposażenie Kolejowego Przejścia Granicznego Krościenko - Chyrów w bramkę radiometryczną
  Wyposażenie Kolejowego Przejścia Granicznego Krościenko - Chyrów w bramkę radiometryczną
 • Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej w Drogowym Przejściu Granicznym Krościenko - Smolnica
  Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej w Drogowym Przejściu Granicznym Krościenko - Smolnica
 • Budowa budynku odpraw granicznych dla podróżnych w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka – Szeginie
  Budowa budynku odpraw granicznych dla podróżnych w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka – Szeginie
 • Modernizacja budynku głównego wraz z utworzeniem poczekalni dla podróżnych w Kolejowym Przejściu Granicznym Przemyśl-Mościska (część osobowa) oraz zakup sprzętu specjalistycznego
  Modernizacja budynku głównego wraz z utworzeniem poczekalni dla podróżnych w Kolejowym Przejściu Granicznym Przemyśl-Mościska (część osobowa) oraz zakup sprzętu specjalistycznego
 • Instalacja przyłączy w Drogowym Przejściu Granicznym Budomierz-Hruszew (prace przygotowawcze)
  Instalacja przyłączy w Drogowym Przejściu Granicznym Budomierz-Hruszew (prace przygotowawcze)
 • Budowa lądowiska dla śmigłowców na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem
  Budowa lądowiska dla śmigłowców na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem
 • Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej - zaprojektowanie i uruchomienie WLAN
  Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej - zaprojektowanie i uruchomienie WLAN
 • Realizacja prac adaptacyjno budowlanych pomieszczeń centrum zapasowego oraz wyposażenie w sprzęt IT
  Realizacja prac adaptacyjno budowlanych pomieszczeń centrum zapasowego oraz wyposażenie w sprzęt IT
 • Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Podnoszenie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy z wykorzystaniem statków powietrznych
  Podnoszenie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy z wykorzystaniem statków powietrznych
 • Przeszkolenie policjantów, w szczególności w zakresie wykonywania przepisów dorobku prawnego Schengen oraz wymiany informacji i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen
  Przeszkolenie policjantów, w szczególności w zakresie wykonywania przepisów dorobku prawnego Schengen oraz wymiany informacji i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen
 • Przeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS
  Przeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS
 • Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka - Szeginie
  Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka - Szeginie
 • Budowa lądowiska dla helikopterów w Drogowym Przejściu Granicznym Budomierz – Hruszew
  Budowa lądowiska dla helikopterów w Drogowym Przejściu Granicznym Budomierz – Hruszew
 • Rozbudowa i utrzymanie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej
  Rozbudowa i utrzymanie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej
 • Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu
  Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu
 • Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Horyniec - Zdrój
  Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Horyniec - Zdrój
 • Przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe i budowa budynku kontroli szczegółowej na wyjeździe w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka – Szeginie
  Przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe i budowa budynku kontroli szczegółowej na wyjeździe w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka – Szeginie
 • Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie – projektowanie
  Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie – projektowanie
 • Uzupełnienie wyposażenia Drogowego Przejścia Granicznego w Hrebennem
  Uzupełnienie wyposażenia Drogowego Przejścia Granicznego w Hrebennem
 • Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka – zbiornik retencyjno-rozsączający
  Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka – zbiornik retencyjno-rozsączający
 • Wyposażenie trenerów Centrum Szkolenia Straży Granicznej odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu działań minersko-pirotechnicznych dla funkcjonariuszy realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej
  Wyposażenie trenerów Centrum Szkolenia Straży Granicznej odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu działań minersko-pirotechnicznych dla funkcjonariuszy realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej
 • Zakup sprzętu dla załóg lotniczych lotnictwa SG wykonujących loty w ochronie zewnętrznych granic UE
  Zakup sprzętu dla załóg lotniczych lotnictwa SG wykonujących loty w ochronie zewnętrznych granic UE
 • Zakup i dostawa komponentów sprzętowych oraz licencji na oprogramowanie na potrzeby budowy Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS
  Zakup i dostawa komponentów sprzętowych oraz licencji na oprogramowanie na potrzeby budowy Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS
 • Usprawnienie postępowań prowadzonych w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Polski poprzez modernizację systemu teleinformatycznego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
  Usprawnienie postępowań prowadzonych w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Polski poprzez modernizację systemu teleinformatycznego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
 • Doposażenie służb Wojewody Lubelskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria
  Doposażenie służb Wojewody Lubelskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria
 • Przeprowadzenie szkoleń merytorycznych dla służb wojewody lubelskiego realizujących zadania związane z ochroną granicy i strefy Schengen
  Przeprowadzenie szkoleń merytorycznych dla służb wojewody lubelskiego realizujących zadania związane z ochroną granicy i strefy Schengen
 • Szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy pojazdami dla funkcjonariuszy SG realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej
  Szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy pojazdami dla funkcjonariuszy SG realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 4348