Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy

 • Sprzęt kupiony w ramach projektu "Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych"
  Sprzęt kupiony w ramach projektu "Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych"
 • Kamera kupiona w ramach projektu "Wzmocnienie morskiego przejścia granicznego w Porcie Gdynia - System monitoringu bezpieczeństwa portu"
  Kamera kupiona w ramach projektu "Wzmocnienie morskiego przejścia granicznego w Porcie Gdynia - System monitoringu bezpieczeństwa portu"
 • Pojazdy kupione w ramach projektu "Doposażenie grup mobilnych Polskiej Służby Celnej w środki transportu wyposażone w sprzęt kontrolny"
  Pojazdy kupione w ramach projektu "Doposażenie grup mobilnych Polskiej Służby Celnej w środki transportu wyposażone w sprzęt kontrolny"
 • Sprzęt kupiony w ramach projektu "Przygotowanie Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób"
  Sprzęt kupiony w ramach projektu "Przygotowanie Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób"
 • Pojazd kupiony w ramach projektu "Doposażenie grup mobilnych w 4 przewoźne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania pojazdów i kontenerów"
  Pojazd kupiony w ramach projektu "Doposażenie grup mobilnych w 4 przewoźne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania pojazdów i kontenerów"
 • Urządzenia kupione w ramach projektu "Wymiana informacji z zakresu Schengen drogą radiową"
  Urządzenia kupione w ramach projektu "Wymiana informacji z zakresu Schengen drogą radiową"
 • Pojazdy kupione w ramach projektu "Zakup sprzętu transportowego dla Straży Granicznej"
  Pojazdy kupione w ramach projektu "Zakup sprzętu transportowego dla Straży Granicznej"
 • Urządzenia kupione w ramach projektu "Organizacja masowego dostępu mobilnych służb policyjnych do Systemu Informacyjnego Schengen"
  Urządzenia kupione w ramach projektu "Organizacja masowego dostępu mobilnych służb policyjnych do Systemu Informacyjnego Schengen"
 • Urządzenia kupione w ramach projektu "Wymiana sprzętu i oprogramowania do kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej"
  Urządzenia kupione w ramach projektu "Wymiana sprzętu i oprogramowania do kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej"
 • Zakup urządzeń do daktyloskopii na granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
  Zakup urządzeń do daktyloskopii na granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
 • Rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji w Terespolu
  Rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji w Terespolu
 • Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu - platforma północna
  Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu - platforma północna
 • Urządzenia kupione w ramach projektu "Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dla obiektów granicznych administracji celnej na zewnętrznej granicy UE"
  Urządzenia kupione w ramach projektu "Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dla obiektów granicznych administracji celnej na zewnętrznej granicy UE"
 • Sprzęt kupiony w ramach projektu "Przygotowanie jednostek Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób"
  Sprzęt kupiony w ramach projektu "Przygotowanie jednostek Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób"
 • Serwer kupiony w ramach projektu "Wdrożenie przepisów z Schengen poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwości"
  Serwer kupiony w ramach projektu "Wdrożenie przepisów z Schengen poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwości"
 • Pojazdy kupione w ramach projektu "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji"
  Pojazdy kupione w ramach projektu "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji"
 • Sprzęt kupiony w ramach projektu "Informatyzacja przetwarzania dokumentów tekstowych w wymiarze sprawiedliwości"
  Sprzęt kupiony w ramach projektu "Informatyzacja przetwarzania dokumentów tekstowych w wymiarze sprawiedliwości"
 • Modernizacja Placówki Straży Granicznej w miejscowości Włodawa
  Modernizacja Placówki Straży Granicznej w miejscowości Włodawa
 • Budowa urzędu celnego oraz oddziału celnego wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz rozbudowa budynku izby celnej w Białej Podlaskiej
  Budowa urzędu celnego oraz oddziału celnego wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz rozbudowa budynku izby celnej w Białej Podlaskiej
 • Dostawa wyposażenia dla służb granicznych - drogowe przejścia graniczne w Terespolu i Kukurykach
  Dostawa wyposażenia dla służb granicznych - drogowe przejścia graniczne w Terespolu i Kukurykach
 • Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu
  Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu
 • Helikopter kupiony w ramach projektu "Wzmocnienie służb operacyjnych policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji"
  Helikopter kupiony w ramach projektu "Wzmocnienie służb operacyjnych policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji"
 • Sprzęt kupiony w ramach projektu "Razem bezpieczniej – rozbudowa infrastruktury służb publicznych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i ochrony terytorium Wspólnoty"
  Sprzęt kupiony w ramach projektu "Razem bezpieczniej – rozbudowa infrastruktury służb publicznych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i ochrony terytorium Wspólnoty"
 • Urządzenia kupione w ramach projektu "Podniesienie bezpieczeństwa obszaru Schengen poprzez doposażenie laboratoriów polskiej Służby Celnej"
  Urządzenia kupione w ramach projektu "Podniesienie bezpieczeństwa obszaru Schengen poprzez doposażenie laboratoriów polskiej Służby Celnej"
 • Budowa siedziby Komisariatu Policji w Reszlu
  Budowa siedziby Komisariatu Policji w Reszlu
 • Rozwój Zintegrowanego Systemu Łączności dla Administracji Celnej
  Rozwój Zintegrowanego Systemu Łączności dla Administracji Celnej
 • Rozbudowa placówki Straży Granicznej w m. Braniewo
  Rozbudowa placówki Straży Granicznej w m. Braniewo
 • Rozbudowa placówki Straży Granicznej w m. Górowo-Iławeckie
  Rozbudowa placówki Straży Granicznej w m. Górowo-Iławeckie
 • Sprzęt kupiony w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości"
  Sprzęt kupiony w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości"
 • Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen Etap I - Infrastruktura
  Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen Etap I - Infrastruktura
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1497