Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Funduszy Europejskich

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

Tel. 22 601-42-48
Fax  22 601-41-74

e-mail: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres mailowy: iod@mswia.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Pani/Pana dane osobowe: będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne do rozpatrzenia/załatwienia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Formularz kontaktowy Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich pól, co umożliwi nam szybki i bezproblemowy kontakt z Państwem

Dodaj Dołącz Plik
jpg, pdf, doc, xls, rtf
Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 19343