Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Aktualizacja Podręcznika dla Beneficjentów FAMI

Załączamy najnowszą wersję Podręcznika dla Beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wraz z załącznikami (wszystkie zmiany zaznaczone kolorem czerwonym), uwzględniającą m.in. stanowisko Komisji Europejskiej (jeszcze nie potwierdzone ostatecznie przez KE) o niekwalifikowalności wolontariatu. Podręcznik zawiera również uaktualnioną informację jak rozliczany będzie dochód w projektach.

Podręcznik zawiera również informację o niekwalifikowalności szkoleń zawodowych, które mogą być finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli KE podtrzyma stanowisko o niekwalifikowalności wolontariatu wszyscy Wnioskodawcy, którzy w ramach naborów nr 1/2015 oraz 2/2015 uwzględnili w projektach wolontariat zostaną poproszeni przy okazji przeprowadzania oceny formalnej, o przesłanie skorygowanej wersji Wniosku o dofinansowanie wraz z informacją o uzupełnieniu braków dot. oceny formalnej (jeśli dotyczy). Każdy Wnioskodawca będzie miał 7 dni roboczych na złożenie poprawionego wniosku (o dochowaniu terminu będzie decydowała data stempla pocztowego).

Wnioskodawca będzie mógł wykreślić działania realizowane przy pomocy wolontariatu lub dostosować budżet i opis działania, które pierwotnie miało być wdrażane przy pomocy wolontariatu.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 4169