Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Wyniki naboru wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - 1/2015 (pomoc prawna)

W ramach zakończonego naboru wniosków zostało złożonych 13 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki końcowe naboru wniosków nr 1/2015/FAMI, tj. listę rankingową oraz listę projektów odrzuconych, zaakceptowane przez Międzyresortowy Zespół ds. Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych (Komitet Monitorujący dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji).

Zgodnie z zaakceptowaną listą rankingową dofinansowanie otrzymają następujące organizacje:

  • Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert na projekt Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna;
  • Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa na projekt Poradnictwo prawne w sprawach zobowiązania cudzoziemców do powrotów;
  • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Prawnicy Uchodźcom 2;
  • Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć Daj im szansę – poprawa dostępu do poradnictwa prawnego dla osób szczególnej troski.
Osoba publikująca: Grzegorz Polak, liczba wejść: 3437